På land 20.3.-1.4.2023

Lige så snart LUNA var kommet på land den 20.3. fik vi ordnet papirarbejdet med Linda på kontoret i Grenada Marine. Dvs afleverede bådpapirer, forsikring og pas.

Det at få båden på land er også en mulighed for at få gennemset og tjekket båden, repareret forskellige ting, der er gået i stykker, og i det hele taget give båden en overhaling. Det at være på havet er et barskt miljø for båden, og alt bliver mere belastet end fx i et hus. Alene saltvandet giver efterhånden et fedtet saltlag overalt, der skal skrubbes af. Og selvom vi havde relativt nye sejl, tovværk osv. ved afgangen for et lille år siden, så har tiden og den konstante belastning givet behov for at få tingene efterset.

I Grenada Marine har de en person, Pam, til at koordinere og styre det arbejde, de enkelte både vil have udført med hjælp fra håndværkere. Dvs arbejdet udføres af håndværkere, som Marinen har samarbejdsaftaler med. Linda fik arrangeret at vi havde møde med Pam allerede samme dag.

Det vigtigste var motoren, og vores efterhånden mange problemer med dieseltanken. Vi fik åbnet alle 4 luger til dieseltanken, renset dieselen for gummistykker, og mens dieselen blev opbevaret i et døgn i en plastiktønde, fik vi også tørret bunden helt af, så tanken nu er helt uden snavs. Dieselen kom tilbage i tanken dagen efter, og lågene lagt midlertidigt på de 4 inspektionsluger. Vi tager så noget bedre pakningsmateriale med fra Danmark til november, og håber så at vi kan få lagt de mange dieselproblemer med pest, snavs osv. bag os.

Motoren var begyndt at sige nogle ubehagelige raslelyde i lave omdrejninger, det fik vi også set på. Det var et mindre, men alvorligt problem, idet skrueakslen var gået løs fra gearkassen, så det skulle bare remonteres og strammes efter. Vi benyttede dog lejligheden til at skifte et slidt akselleje, og få bestilt en ny stævnrørspakning. Det er den, der sørger for at der ikke trænger vand ind i båden langs skrueakslen, der jo er nødt til at gå igennem et rør ud i vandet for at motoren kan trække på skruen. Vi kunne ikke skaffe den rigtige stævnrørspakning, så den er bestilt, og bliver lavet mens vi i Danmark.

Endelig skal motoren jo ikke bruges i et halvt år eller mere, så den fik den store preserveringstur, med ny olie osv., og olieskum i cylindrene, så der ikke går rust i de indre motordele.

Vi fik også riggen efterset. Den er vi nødt til at kunne stole helt på, når vi sejler for fulde sejl. De mange stålwirer skal stabilisere masten og overføre sejlenes kraft til fremdrift for skibet. Riggen havde det heldigvis godt, ingen problemer, udover at hækstaget skulle kortes lidt, og rulleforstaget trængte til at få alle skruer i skinnen til forsejlet strammet efter og forseglet med lim (Loctite).

Sejlene er til gennemsyn hos sejlmageren mens vi er væk. Der er et mindre hul i storsejlet og flere slidhuller i sejllommerne, hvor sejlpindene sidder. De skal lappes. Lidselinerne, i for- og agterlig, er knækkede, og bliver skiftet. Ellers synes sejlmageren at vores sejl og syninger ser fine ud, ingen forstærkninger nødvendige. Vi oplevede på Atlantkrydsningen, at den nederste sejlpind røg delvist ud af sejllommen. Den er da også meget kort, så den får vi skiftet til en længere.

Solen er hård ved alting i troperne, og ikke mindst vores dinghy (gummibåd) er udsat. Desuden bliver den øverste gummidel slidt og får nogle skader, når dinghyen er parkeret ved diverse moler. Vi har derfor fået syet et beskyttelsescanvas, der kan sidde på hele tiden. Det dækker gummidelen og har huller til håndtag, årefæster osv. Så håber vi at dinghyen holder længere end de 4-5 år man typisk regner med i troperne.

Mens vi er i DK får vi service af redningsflåden, som skal ske hvert 3. år. Desuden skal skødevognen på løjgangen (en tværgående skinne) udskiftes. Den bruges til at justere storsejlets vinkel i fht. båden. Den er godt slidt, og blev nødtørftigt repareret efter Atlantkrydset, der tog hårdt på den.

Endelig har vi aftalt at Grenada Marine holder øje med LUNA – tjekker fx om det regner ind, kommer myrer, rotter, at batterierne holder sig fuldt ladet (det har vi sat solpanelet til at gøre), osv.

Det fungerede meget fint med håndværkerne, idet Pam videregav vores ønsker og sørgede for at håndværkerne hurtigt kom til LUNA, hvor vi snakkede med dem og de så, hvad det var vi gerne ville have lavet. Håndværkerne rapporterer også til Pam. Det betyder at Pam “pusher” dem til at få udført arbejdet, hvilket vi ellers selv vil have svært ved. Vi nåede kun for alvor at blive udfordret på vores tålmodighed med en mekaniker, der arbejdede lidt rigeligt efter “Caribbean time” princippet. Fx betyder “Jeg kommer lige om lidt” efter Carribbean time, at man kommer når det passer i fht andre opgaver, dvs. en af dagene.

Desuden har vi selv gjort LUNA klar til at stå på land i ca 7 mdr i troperne. Derudover har vi sat forskellige opgaver i kø, vi ikke nåede eller prioriterede før vi rejste hjem. Det omfatter bl.a. at vi har:
– Renset og preserveret ferskvandsanlægget, med nye filtre og særlig bevaringsvæske i de følsomme membraner.
– Vacuumpakket sengetøj, håndklæder og tøj så vi forhåbentlig undgår at det mugner i de tropiske omgivelser.
– Vasket alle skabe, der har været madvarer i. Fjernet alle madvarer, der er taget hul på.
– Søventiler lukket, ingen adgang for gnavere og insekter den vej.
– Lukket for alt strøm, bortset fra at vi sikrer at solpanelerne kan lade alle batterierne (service-, start-, bovpropel-batterier).

Vi er igang med at rense ruer og andre gevækster af skrog, bovpropel og skrue. Arbejdet skal fortsættes, når vi kommer igen. Skruen og bovpropellen var voldsomt begroet, så der skal vi finde noget mere effektivt til at holde det væk, formentlig en af de nyere ugiftige malinger til formålet. En nypoleret bronceskrue ser ellers flot ud, men det holder kun kort.
Vi har skiftet anoder på bovpropel og skrue.
Gummibåden er bundet godt fast på dækket.
Vi skal have klatmalet bunden omkring kølen og bovpropellen, når vi kommer igen til november, bundmalingen er slidt meget af her.

Endelig næsten det vigtiste: LUNA kan ikke forsikres mod skader fra orkaner eller navngivne storme i Caribien. Så hun er solidt anbragt på jorden på beton- og træklodser. De 14 tons er støttet af 6 sidebukke, der skal forhindre at hun vælter, og endelig bundet med stålwirer ned til betonklodser i jorden, så hun står virkelig fast. Vi krydser fingrene, men kommer nok til at holde godt øje med vejret, især orkaner, i sæsonen juni-november.

Myndighederne skal også passes, der er godt nok meget bureaukrati i Caribien. Vi har fået et dokument fra Marinen, hvor der står at LUNA er på land i perioden fra 20.marts til 15.november 2023, så vi slipper for at betale den månedlige “cruising license” mens vi er væk.

Sejladsen kommer også til at fylde noget, mens vi er i DK, hvor vi landede d. 3/4-2023. Vi har en liste af reservedele, vi skal have indkøbt og have med næste gang. Men det vigtigste er, at vi nu skal igang med at planlægge den næste sejlads i Caribien. Den skal gå fra Grenada til Panama, hvor vi vil igennem Panama kanalen for at komme videre ud i Stillehavet.
Der er flere muligheder for rute til Panama. Vi kan tage direkte vestover, dvs fra Grenada og langs nordsiden af sydamerika, med stop ved nogle øer ud for Venezuela, ved ABC-øerne (Aruba, Bonaire, Curacao) samt i Columbia før det sidste ben til Panama.
En anden mulighed er at tage nordover, op langs vestsiden af hele rækken af caribiske øer, inkl. jomfruøerne, for måske at nå til Cuba og derfra via fx Belize til Panama.
Endelig er en tredie mulighed, at sejle langs øerne i Caribien nordover, men slutte af i midten, fx Martinique, og så tage en lang sejlads på tværs af det Caribiske Hav, direkte over til Panama, en tur på 6-7 dage.
Vi håber i løbet af sommeren at få denne planlægning på plads, så ruten er kendt, hvis nogle har lyst til at besøge os og sejle med noget af turen.

Når man kommer til Panama skal båden måles op, til brug for planlægning af passagen af Panamakanalen. Man får samtidig en dato for, hvornår man kan komme igennem Panamakanalen. Passagen tager 2 dage. Der er typisk ca. 2-3 ugers ventetid på plads til at komme igennem. I ventetiden vil vi sikkert planlægge at tage til nogle meget berømmede øer i Panama, San Blas, og lidt sejlads op ad udløbene af flere junglefloder.

Leave a Reply